O technologii Tisk

Co je Exilis?

Revoluční neinvazivní metoda pro odstraňování nechtěných tukových zásob v problémových partiích.

 

Jak působí?

 • u všech klientů podrobujících se zákrokům estetické medicíny efektivně remodeluje tělo
 • pro remodelaci tvarů problematických částí těla a objemovou redukci využívá zcela novou revoluční techniku
 • výsledkem je výrazné zlepšení odstínu, elasticity a struktury pokožky
 • využívá zcela průlomových a inovativních postupů, které zajišťují dosahování vynikajících výsledků
 • díky modernímu a účelnému designu aplikátoru je zajištěna maximální
  bezpečnost pro pacienta

Revoluční technologie

Exilis pomáhá odstranit přebytečný tuk díky třem specifickým procesům:

PRŮNIK  →  SEPARACE  →  DEAKTIVACE

 • EXILIS je unikátní zařízení vysílající do tkání řízené dávky ultrazvukové vlny a tepla
 • EXILIS dosahuje revolučních medicínských výsledků díky kombinaci mechanických účinků vlnění a rovnoměrné molekulární excitaci
 • EXILIS umožňuje přesné zacílení a vysoce efektivní a rychlé modelování tělesných partií
 • EXILIS používá jedinečné bezpečnostní prvky

Před procedurou
před procedurou

Průnik

Průnik

Kombinace vysokofrekvenční a ultrazvukové energie umožňuje snadnější průnik vln do tkání, které dříve zůstávaly rezistentní. EXILIS se zaměřuje na přesně definované, hlouběji uložené vrstvy tuku. Aplikátor ochlazuje povrch pokožky, reguluje její teplotu a zajišťuje tak ochranu jemných dermálních struktur.

Separace

Ultrazvukové vlny EXILIS rozbíjejí fibrózní tukové struktury a způsobují rozklad obranné formace tukových buněk na samostatné jednotky. Takto exponované buňky jsou vzájemně více izolované a snadno přístupné pro účinný zákrok.

Separace

Deaktivace

Deaktivace

Tukové usazeniny se běžně skládají z metabolicky neaktivních buňek. Vysokofrekvenční energie způsobuje termální efekt, který stimuluje metabolické aktivity a zrychluje procesy lipolýzy v lokálních tukových tkáních. Zároveň dochází k apoptóze - zániku buněk a jejich rozpadu na jednotlivé částice. Poklesem velkého množství tukových buněk - adipocytů, dojde ke snížení objemu tukových buněk a zároveň k redukci tukové vrstvy jako takové.

Po porceduře
po proceduře

 

Vynikající výsledky

Redukce tuku

Redukce v obvodu povrchu: -10 cm

Před zákrokem Po absolbování 4 procedur
před zákrokem po absolvování 4 procedur

Remodelování v oblasti břicha

Redukce v obvodu povrchu: -7 cm

Před zákrokem Po absolbování 4 procedur
před zákrokem po absolvování 4 procedur

Remodelování v oblasti stehen

Redukce v obvodu povrchu: -5 cm na každé končetině

Před zákrokem Po absolbování 4 procedur
před zákrokem po absolvování 4 procedur

Dodatkové účinky

 • zlepšení elasticity pokožky
 • zkvalitnění struktury pokožky
 • zmírnění projevů celulitidy

Unikátní bezpečnostní prvky

DTC – Dermal Temperature Control system, systém kontroly a ovládání teploty pokožky

 • nepřetržité monitorování a zobrazování teploty povrchu pokožky na displeji
 • volitelně nastavitelné teploty zákroku
 • systém homogenní distribuce energie zamezuje vzniku jizev


EFC – Energy Flow Control systém, systém kontroly a ovládání toku energie

 • integrovaný systém kontroly kontaktu s tělem pro zvýšení bezpečnosti pacienta i operátora
 • možnost nastavení výstupního výkonu přímo na aplikátoru
 • snadné ovládání vyzařované energie
 • garance efektivních výsledků

Exilis přístroj

Klinicky testováno

Laserový systém PREVAS - 3D volume screening při redukci objemu
Laserový systém PREVAS - 3D volume screening při redukci objemu

 • podpořeno podrobným výzkumem
 • neškodí tělovým orgánům – prokázáno biochemickým testováním
 • klinicky testováno a to jak in vivo tak in vitro
Histologie - areolární pojivová tkáň

Po poroceduře

Naše nové webové stránky zdeext.